Öppet hus 16 januari 2018

Varmt välkomna till Öppet Hus kl. 18.00-20.00

Vi vill berätta mer hur vi lägger en trygg grund till ett livslångt lärande och nyfikenhet att lära sig mer. Montessoripedagogiken ser vi som ett förhållningssätt och verktyg för att hjälpa varje barn utveckla en trygg grund av självtillit, ansvarstagande och omtanke. Våra elever får höga meritpoäng och goda resultat i de nationella proven i årskurs 3 och 6.

Vi kommer att berätta mer om våra satsningar för att ytterligare stärka vår akademiska profil:

  • Programmering för alla elever: varje elev erbjuds programmering från förskoleklass utöver ordinarie skolundervisning.
  • Singapore Maths: våra lärare undervisar enligt denna internationellt välbeprövade metod för att ytterligare förbättra elevernas matematiska förmåga.
  • Puls för Lärande: vi har infört pulshöjande aktiviteter på schemat för att främja elevernas inlärning.

Publicerad: 2017-12-15